Regelbeheer

beheerIT projecten met een kennistechnologische component beginnen, net als andere IT projecten, vaak met een ontwikkeltraject zonder dat er aandacht is voor het vraagstuk van beheer. Vervolgens komt zo’n project in de beheerfase en blijkt dat het beheer van regels hele eigen eisen stelt aan de organisatie en documentatie van de kennisfuncties. Niet zelden komt men dan tot de ontdekking dat er verkeerde keuzes bij de inrichting van het regelbeheersingssysteem zijn gemaakt. Pharosius heeft ervaring met zowel de ontwikkeling van kennisgebaseerde systemen als met het beheer ervan en wij zijn dus in staat om al tijdens de ontwikkeling rekening te houden met beheersaspecten.

terug

Regelbeheer

beheerIT projecten met een kennistechnologische component beginnen, net als andere IT projecten, vaak met een ontwikkeltraject zonder dat er aandacht is voor het vraagstuk van beheer. Vervolgens komt zo’n project in de beheerfase en blijkt dat het beheer van regels hele eigen eisen stelt aan de organisatie en documentatie van de kennisfuncties. Niet zelden komt men dan tot de ontdekking dat er verkeerde keuzes bij de inrichting van het regelbeheersingssysteem zijn gemaakt. Pharosius heeft ervaring met zowel de ontwikkeling van kennisgebaseerde systemen als met het beheer ervan en wij zijn dus in staat om al tijdens de ontwikkeling rekening te houden met beheersaspecten.

terug