Regelbeheersing

Natuurlijk willen wij u graag alles uitleggen over regelbeheersing! Wat zijn de kenmerken van wet- en regelgeving? Waarom is juridische taal zo anders dan ons dagelijks taalgebruik? Wat betekent dat voor het uitvoeren van juridische analyses? Kortom, hoe komt u van juridische teksten naar uitvoerbare regels binnen uw organisatie? En wat is daarbij de voor u de beste methode? Hoe kan tooling daarbij helpen?

Veel vragen dus … Op deze pagina willen wij periodiek een onderwerp belichten. Volgt u ons via @Pharosius om op de hoogte te blijven van updates.

Het onderwerp van deze keer gaat over het gebruik van juridische patronen. In dit artikel wordt besproken welke patronen we kunnen herkennen in normen. Deze patronen kunnen worden omgezet in herbruikbare modelleringspatronen. Voorbeelden hiervan worden uitgewerkt: Acquiring and modeling legal knowledge using patterns.

Regelbeheersing

Natuurlijk willen wij u graag alles uitleggen over regelbeheersing! Wat zijn de kenmerken van wet- en regelgeving? Waarom is juridische taal zo anders dan ons dagelijks taalgebruik? Wat betekent dat voor het uitvoeren van juridische analyses? Kortom, hoe komt u van juridische teksten naar uitvoerbare regels binnen uw organisatie? En wat is daarbij de voor u de beste methode? Hoe kan tooling daarbij helpen?

Veel vragen dus … Op deze pagina willen wij periodiek een onderwerp belichten. Volgt u ons via @Pharosius om op de hoogte te blijven van updates.

Het onderwerp van deze keer gaat over het gebruik van juridische patronen. In dit artikel wordt besproken welke patronen we kunnen herkennen in normen. Deze patronen kunnen worden omgezet in herbruikbare modelleringspatronen. Voorbeelden hiervan worden uitgewerkt: Acquiring and modeling legal knowledge using patterns.